Търсене  съкратено: | детайлно:
Абонирай се за
Бюлетин
Cледвай ни във
Facebook
RSS Feed Генератор
Избор на категории за RSS

времето 19.06.19

 
     
 
4.7°   4.9°   4.8°   2.5°
 
Асеновград   Пловдив   Пазарджик   Кърджали
 
начало     Бизнес     ОИЦ – Пловдив, представи в Асеновград условията за кандидатстване по очаквани подмерки
ОИЦ – Пловдив, представи в Асеновград условията за кандидатстване по очаквани подмерки
от 18.10.2017 19:16       Автор - asenovgradnews.com Сподели във Facebook Сподели във Twitter

Експертите от Областния информационен център – Пловдив, представиха в Асеновград очакваните подмерки от програмата за развитие на селските райони (ПРСР) – 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ и 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани”, както и процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. В информационното събитие участваха представители на общинската администрация, земеделски производители, читалищни дейци, управители на фирми и граждани.

Присъстващите получиха разяснения относно подмярка 4.1.2., която е насочена към дълготрайни материални и нематериални инвестиции (закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване), които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството, дава възможност на земеделските производители да създават/презасаждат трайни насаждения (пр. овощни градини, лозя), да изграждат/реконструират съоръжения и оборудване за съхранение на вода за напояване, включително и да изграждат/подобряват съществуващи мрежи в стопанствата.

Допустими кандидати са земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6000 до 7 999 евро, измерен в стандартен производствен обем (СПО). Сред условията е кандидатите да са получили минимум 33% от общия доход за преходната година от земеделски дейности. Приемът по подмярка 4.1.2. ще се осъществява електронно чрез системата ИСУН 2020.

Експертите от ОИЦ – Пловдив, информираха присъстващите за подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани”, която се очаква да бъде отворена за кандидатстване през месец ноември, съгласно публикувана индикативна годишна работна програма. По нея могат да кандидатстват земеделски стопани на възраст между 18 до 40 години, като икономическият размер на стопанството трябва да е в границите между 8000 и 16 000 евро СПО. Общият размер на помощта е до 25 000 евро.

Присъстващите бяха запознати и с процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, която се очаква да бъде отворена за кандидатстване. Заинтересованите страни бяха запознати с допустимите кандидати по процедурата, сред които юридически лица или еднолични търговци с не повече от две приключени финансови години, микро, малки или средни предприятия, независими предприятия, допустимите дейности, допустими разходи, приоритетите, които ще бъдат давани за жени предприемачи, за проекти на социални предприятия, за лица до 29 години и над 50 години, за проекти, които ще се изпълняват  на територията на Северозападния регион за планиране, както и други подробности от предварителните условия за кандидатстване.

По-подробна информация относно условията за кандидатстване по очакваните подмерки от ПРСР и процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК, може да бъде получена в офиса на ОИЦ – Пловдив, който се намира на пл. „Централен“ № 1, или на тел.: 032/656 407 и 032/262 000.

ОИЦ – Пловдив, е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на европейските структурни и инвестиционни фондове в България.

Коментари (0 коментара)

 
Въведете кода от картинката
 
 

най-четени

ОИЦ – Пловдив, представи в Асеновград условията за кандидатстване по очаквани подмерки Снимка: ОИЦ - Пловдив
Още снимки:
1
реклама