Търсене  съкратено: | детайлно:
Абонирай се за
Бюлетин
Cледвай ни във
Facebook
RSS Feed Генератор
Избор на категории за RSS

времето 20.07.19

 
     
 
4.7°   4.9°   4.8°   2.5°
 
Асеновград   Пловдив   Пазарджик   Кърджали
 
начало     Общинска администрация
Общинска администрация

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

АДМИНИСТРАЦИЯ

Кмет д-р Eмил Викторов Караиванов, тел.: 0331/6 20 50
Зам.-кмет инж. Пламен Йончев, тел.: 0331/6 40 65
Зам.-кмет инж. Мария Станчева Вълканова, тел.: 0331/6 40 24
Зам.-кмет Мюмюн Исмаил Алиджик, тел.: 0331/6 25 76
Секретар инж. Петър Димитров Иванов, тел.: 0331/6 21 09

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Отдел „Вътрешен одит”
Н-к отдел Василка Атанасова Андонова, тел.: 0331/6 73 38
Отдел „Планиране на инвестиционни проекти, разработки на програми и проекти”
Н-к отдел, тел.: 0331/2 02 90
ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНО НОРМИРАНЕ"

Директор Айтен Сали Салим, тел.:0331/6 27 37

Главен архитект Димитър Николов Шишков, тел. : 0331/6 20 71

ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ”
Директор Мария Николова Власева-Палатева, тел.: 0331/6 21 40
ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ”
Н-к отдел Иванка Цвяткова Гуглева, тел.: 0331/6 40 68
ОТДЕЛ „НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ”
Н-к отдел Нели Ангелова Ангелова, тел.: 0331/2 02 35
ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ”
Н-к отдел Георги Костадинов Кръстев, тел.: 0331/6 00 00
ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО”
Н-к отдел Васил Крумов Митов, тел.: 0331/6 22 53
ОТДЕЛ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”
Н-к отдел Тодор Борисов Йорданов, тел.: 0331/6 90 37
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИ И БАЗИ ДАННИ”
Директор Ели Якова Пехливанова, тел. 0331/6 21 69
ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО”
Н-к отдел Лидия Георгиева Кръстева, тел.: 0331/6 40 62
ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННО И МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ”
Н-к отдел Лидия Ангелова Янакиева, тел.: 0331/6 40 66

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ АКТИВИ”
Директор, тел.: 0331/6 91 93
Отдел „Управление на общинска собственост, нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане”
Н-к отдел Надя Георгиева Иванова, тел.: 0331/6 62 55
Отдел „Строителство, благоустройство и строителен контрол”
Н-к отдел Величка Василева Христозова, тел.: 0331/6 62 55
ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"
Директор Величка Димитрова Стойчева, тел.: 0331/6 91 93

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

Кмет на с. Боянци Димитър Йорданов Димитров, тел.: 03349/232
Кмет на с. Златовръх Петър Ставрев Петров, тел.: 03322/228
Кмет на с. Избегли Йордан Славчев Райчев, тел.: 033242/225
Кмет на с. Нови извор Айнур Сейдулов Нешадов, тел.: 03340/225
Кмет на с. Козаново Марияна Илиева Георгиева, тел.: 03343/221
Кмет на с. Конуш Кирил Кузманов Балджиев, тел.: 03341/225
Кмет на с. Леново Георги Иванов Желязков, тел.: 03347/221
Кмет на с. Мулдава Алиосман Расим Топал, тел.: 033462/223
Кмет на с. Нареченски бани Димитър Ангелов Бакалски, тел.: 03342/250
Кмет на с. Новаково Ангел Димитров Христов, тел.: 03344/221
Кмет на с. Стоево Ибрям Мустафа Шабан, тел.: 03322/214
Кмет на с. Тополово Иван Георгиев Иванов, тел.: 033212/244
Кмет на с. Червен Атанас Йорданов Игнатов, тел.: 033252/221
Кметски наместник на с. Бачково Димитрина Грозева Ангелова, тел.: 03327/23 88                                     

Кметски наместник на с. Горнослав Ели Любомирова Корбетова, тел.: 03328/214                                      

Кметски наместник на с. Добростан Йорданка Иванова Новакова, тел.: 03328/216                                     

Кметски наместник на с. Долнослав Иван Николов Костов, тел.: 03328/224                                                  

Кметски наместник на с. Жълт камък Сабри Ахмедов Наимов, тел.: 03344/319                                              

Кметски наместник на с. Мостово Веско Райчев Желев, тел.: 03320/321                                                           

Кметски наместник на с. Патриарх Евтимиево Димитър Симеонов Димитров, тел.: 03326/22 28             

Кметски наместник на с. Три могили Рафет Шукриев Мухтаров, тел.: 03320/331

Село Сини връх и село Врата - обслужва се от село Мостово

Село Орешец - обслужва се от село Горнослав

Село Узуново - обслужва се от село Жълт камък